"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Başkandan Mesaj

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumlarını görebilmesi, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi, geleceğe ilişkin plan ve programlar yapabilmesinde; doğru, güvenilir ve zamanlı istatistiksel bilgiler büyük önem taşımaktadır.

Karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan güvenilir istatistiki bilgiyi sağlamak ve güçlü bir bilgi altyapısı oluşturmak, ülkemizin bugünü ve geleceği için önem arz etmektedir. Bu nedenle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1926 yılından günümüze kadar ülkemizin karar süreçlerinde etkin rol oynamaktadır.

TÜİK, kalkınma planları ve programlarının hazırlanmasında, ekonomik kararların alınmasında ve ihtiyaç duyulan diğer bütün konularda istatistiki bilgi derleyen, değerlendiren ve karar alıcıların istifadesine sunan bir kurumdur. TÜİK, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, Birleşmiş Milletler, OECD, ILO vb. kuruluşların standartlarına uygun olarak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir istatistik üretim faaliyetleri yürütmektedir.

TÜİK, Dünyadaki gelişmelere uyum göstererek, toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak ve üstlendiği sorumluluğun farkında olarak çalışmalarına devam edecektir.