"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Kamuoyu Bilgilendirme

Tarih Konu Kategori
14/06/2024 Satınalma Gücü Paritesi Haber Bültenlerinin Yayımlanmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
14/06/2024 Grid Düzeyinde Nüfus ve Eğitim İstatistikleri, 2023 Bilgileri Kamuoyunun Kullanımına Sunulmuştur Genel
13/06/2024 TÜFE Kapsamındaki Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatları Hakkında Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
10/06/2024 "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
21/05/2024 İşgücü Girdi Endekslerinin Temel Yılı Değişikliği Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
29/04/2024 Turizm İstatistiklerinde Yapılan Yöntem Değişikliği ve Revizyona İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
25/04/2024 98. Kuruluş Yıl Dönümü ve Türkiye İstatistik Günü Kamuoyu Duyurusu Genel
24/04/2024 PRODTR listesi (Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi) 2019-2020 kamuoyu duyurusu Genel
03/04/2024 Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı Haber Bülteninin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
27/03/2024 Sosyal Koruma İstatistikleri, 2000-2022 Haber Bülteninin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
21/03/2024 Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, 2023 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
15/03/2024 "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE)" Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
14/03/2024 İstatistiklerle Yaşlılar, 2023 Haber Bülteninin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
04/03/2024 Kısa Dönemli İş İstatistikleri Kapsamındaki Aylık Endekslere İlişkin Güncellemeler Haber Bültenleri
08/02/2024 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haber Bülteni Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
02/02/2024 Türkiye Ulusal Hesaplar Sistemi Ana Revizyonuna İlişkin Kamuoyu Duyurusu Genel
01/02/2024 CN2024 ile CPA 2.1 Arasındaki ve NACE Rev.2.1 ile NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2024 Arasındaki Dönüşüm Tabloları İstatistikler
29/01/2024 Birleştirilmiş Mal Sınıflaması, 2024 (CN 2024) ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, 2024 (GTİP 2024) Genel
24/01/2024 Algılanan Enflasyon ve TÜFE ile ilgili Kamuoyu Duyurusu Genel
24/01/2024 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2024/1 Genel
17/01/2024 Turizm Uydu Hesabı, 2019-2022 Genel
12/01/2024 Grid Düzeyinde Nüfus İstatistikleri Genel
03/01/2024 NACE REV.2 Altılı, 2024 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Genel
02/01/2024 2024 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi Açıklandı Genel
29/12/2023 Yeni Resmi İstatistik Portalı Kullanıma Açıldı Genel
27/12/2023 Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2021 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
22/12/2023 Kazanç Yapısı İstatistikleri, 2022 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
13/12/2023 Satınalma Gücü Paritesi, 2022 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
22/11/2023 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2.1 ve NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2023 Arasındaki Karşılıklı Dönüşüm Tabloları Genel
09/11/2023 Türkiye Sağlık Araştırması, 2022 Ek Tablolarının Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Genel
17/10/2023 Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023 Haber Bülteninin iptali Haber Bültenleri
19/09/2023 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2.1 ve NACE Rev.2 ile NACE Rev.2.1 arasındaki karşılıklı dönüşüm tabloları Genel
14/09/2023 GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli) 2018 sürümü ile PRODTR listesi (Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi), 2017-2018 sürümü arasındaki dönüşüm tablosu Genel
12/09/2023 PRODTR listesi (Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi), 2017-2018 sürümü ile GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli) 2018 sürümü arasındaki dönüşüm tablosu Genel
27/07/2023 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2023/2 Genel
21/07/2023 Sağlık Modülü ve Yaşam Kalitesi Modülü Adlı Haber Bültenlerinin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
19/06/2023 Satınalma Gücü Paritesi Haber Bültenlerinin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
07/06/2023 Amaca Göre Bireysel Tüketim Avrupa Sınıflaması ile Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması Arasındaki Dönüşüm Tablosu Genel
06/06/2023 Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bülteni Haber Bültenleri
29/05/2023 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nun 05.05.2023 tarihli Kararının TÜFE'ye Etkisi Genel
25/05/2023 Ulusal Eğitim İstatistikleri Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
09/05/2023 Türkiye İstatistik Kurumunun Verilerinin Güvenilirliğine Yönelik İddialara İlişkin Kamuoyu Duyurusu Genel
28/04/2023 Enerji Hesapları, 2021 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
26/04/2023 TÜİK e Açtığımız Davayı Kazandık Başlıklı Haberlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu Genel
25/04/2023 Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri, 2021 Haber Bülteni Duyurusu Haber Bültenleri
25/04/2023 "Hayat Tablosu, 2018-2020" ve "Hayat Tablosu, 2019-2021" Haber Bülteni Duyurusu Haber Bültenleri
25/04/2023 97. Kuruluş Yıldönümü ve Türkiye İstatistik Günü Genel
22/03/2023 NACE Rev.2 Altılı, 2023 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Haber Bültenleri
21/03/2023 Türkiye Çocuk Araştırması, 2022 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
03/03/2023 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2021 Haber Bülteninin Revizyonu Haber Bültenleri
28/02/2023 Türkiye Çocuk Araştırması, 2022 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
26/01/2023 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2023/1 Genel
02/01/2023 2023 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi Açıklandı Genel
22/12/2022 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Genel
16/12/2022 Nüfus ve Konut Sayımı, 2021 Haber Bülteninin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
02/11/2022 Bölgesel Toplantı, Çocuk Verilerinin Kullanımının İyileştirilmesi Çağrısıyla Sonlandı Genel
25/10/2022 Turizm İstatistiklerinde Yapılan Yöntem Değişikliği ve İstatistiklerde Yapılan Revizyon Haber Bültenleri
21/07/2022 Uluslararası Göç İstatistikleri, 2021 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
19/07/2022 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2022/2 Genel
23/06/2022 "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2021" ve "Hayat Tabloları, 2019-2021" ile İlgili Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
22/06/2022 TÜFE Madde Sepetinde Fiyat Yayımı Yerine Endeks Yayımına Geçiş Hakkında Duyuru Genel
26/05/2022 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) DAĞITIM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KARARLAR Genel
25/04/2022 96. Kuruluş Yıldönümü ve Türkiye İstatistik Günü Genel
15/02/2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması Hakkında Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
30/01/2022 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Görev Değişikliği Genel
25/01/2022 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2022/1 Genel
19/01/2022 2022-2026 Resmi İstatistik Programına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Genel
24/12/2021 05.11.2021 tarihli Korkusuz gazetesinde yer alan "İnternet satış fiyatlarına göre enflasyon rakamı!.." başlıklı habere ilişkin ilgili gazeteye gönderilen tekzip yazımız Tekzip
24/12/2021 21.12.2021 tarihli Dünya gazetesinde yer alan "TÜİK'in her ay düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor." başlıklı habere ilişkin ilgili gazeteye gönderilen açıklama yazımız Açıklama
24/12/2021 11.12.2021 tarihli Türkiye'de Yeniçağ gazetesinde yer alan "TÜİK'in verilerini İŞKUR yalanladı" başlıklı habere ilişkin ilgili gazeteye gönderilen açıklama yazımız Açıklama
05/11/2021 Kamuoyu Duyurusu Genel
26/10/2021 Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflamasının (COICOP) 2018 Kamuoyu Duyurusu Genel
22/10/2021 UNICEF Türkiye'nin Türkiye İstatistik Kurumu'na Nezaket Ziyareti Hakkında Kamuoyu Duyurusu Genel
21/10/2021 Veri Kalite Kontrol Kurulu Kamuoyu Duyurusu Genel
16/09/2021 Hayat Tabloları, 2018 - 2020 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
26/08/2021 Amaca Göre Bireysel Tüketimin Avrupa Sınıflaması ile Avrupa Birliğinde Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, Versiyon 2.1 Arasındaki Dönüşüm Tablosu İstatistikler
11/08/2021 Kamuoyu Duyurusu Genel
14/07/2021 Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
06/07/2021 Kamu Sektörü Sınıflaması, 2021/1 İstatistikler
23/06/2021 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri,2020 Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
18/06/2021 Satınalma Gücü Paritesi Haber Bültenlerinin Yayımlanmasına İlişkin Duyuru Haber Bültenleri
03/06/2021 Tüketici Fiyat Endeksi Konulu Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
25/05/2021 Ulusal Sera Gazı Envanter Raporuna İlişkin Kamuoyu Duyurusu Raporlar/Programlar
10/05/2021 Suç Duyurusu Hakkında Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
07/05/2021 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflamasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
05/05/2021 Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2020 Haber Bültenleri
25/04/2021 95. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK GÜNÜ Genel
15/03/2021 Ücretli Çalışan İstatistikleri Haber Bültenine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri
22/12/2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışmaları Kamuoyu Bilgilendirmesi Genel
30/09/2020 TÜİK ile ILO nun Ortak Çalışmasıyla Hazırlanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü Türkiye Uygulaması Raporu Çevrimiçi Seminerle Kamuoyuna Sunuldu Raporlar/Programlar
11/05/2020 Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2019 Duyurusu İstatistikler
07/11/2019 Eurostat Başkanı Mariana Kotzeva 23 Ekim 2019 Tarihinde TÜİK'i Ziyaret Etti Genel
27/01/2014 Üretici Fiyat Endeksi İle ilgili Kamuoyu Duyurusu Haber Bültenleri