"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Veri/Bilgilerin Ücretlendirilmesi

Kurumun web sayfası üzerinden ve Sosyal Medya'dan sunulan bilgiler ücretsizdir. Bunun dışındaki taleplerin yerine getirilmesinde aşağıda açıklanan düzenlemeler geçerlidir: 

Veri/Bilgiler

  • - Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • - Basın kuruluşlarına,
  • - Üniversitelere (kurumsal projelere ilişkin taleplerinde geçerli olmak üzere),
  • - Uluslararası kuruluşlara,
  • - Diger ülkelerin resmi kurumlarına

ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
 

Veri ve bilgilerin karşılanmasında uygulanacak ücretlendirme yıllık olarak Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu kararlarına göre uygulanmaktadır. 04.08.2020 tarihi Yönetim Kurulu Kararına göre;

 

1 - Bilgi taleplerinin kağıt ortamında karşılanması halinde; ilk sayfanın (A4) yurt içi taleplerde 20,00 TL, yurt dışı taleplerde 20,00 Euro, ilave her sayfanın (A4) yurt içi taleplerde 5,00 TL, yurt dışı taleplerde 5,00 Euro olarak ücretlendirilmesine,

2 - Bilgi taleplerinin manyetik ortamda karşılanması halinde; boyutu 1 MB'ye kadar olan bilginin yurt içi taleplerde 20,00 TL, yurt dışı taleplerde 20,00 Euro, ilave her 1 MB'nin yurtiçi taleplerde 5,00 TL, yurt dışı taleplerde 5,00 Euro olarak ücretlendirilmesine,

3 - Bilgi talebinin karşılanması esnasında harcanan zamanın 1 saati geçmesi durumunda, her bir saat için yurt içi taleplerine ilişkin ücrete 20,00 TL, yurt dışı taleplere ilişkin ücrete 20,00 Euro eklenmesine,

4 - Herhangi bir bilgi için yıllık abonelik talep edilmesi halinde, abonelik ücretinin mevcut en güncel döneme ait olan bilgi ücreti dikkate alınarak tespit edilmesine,

5 - Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilere, bu kurumlarda görev yapan öğretmen ve akademisyenlere (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi vb.), yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alan Türk vatandaşlarına, geçerli bir okul kimliği beyan etmesi kaydıyla bilgi (mikro veri hariç) fiyatında %50 indirim yapılmasına,

6 - Sayısal ortamda 1 adet tematik harita için yurtiçi taleplerin 90,00 TL, yurt dışı taleplerin 90,00 Euro olarak ücretlendirilmesine,

7 - Proje ve örneklem maliyetleri tahmini maliyet hesaplama formunda belirtilen bilgiler doğrultusunda çalışılan adam gün sayısında Döner Sermaye karı ve hazine payı eklenerek ücretlendirilmesine,

8 - Kurumumuzun üretmiş olduğu yayınların CD ortamında yurtiçinden talep edilmesi halinde 20,00 TL, yurt dışı talep edilmesi halinde 20,00 Euro olarak ücretlendirilmesine,

9 - Döner Sermaye İşletmesince verilen baskı, dizgi ve fotokopi hizmetlerinde aşağıdaki şekilde ücretlendirilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

Yapılacak İşin Adı Miktarı Fiyatı (TL)
Kartvizit baskısı (Tek taraflı) 100 20
Kartvizit baskısı (Çift taraflı) 100 25
A4 Fotokopi (21 x 29) 1 0,10
A3 Fotokopi (29 x 42) 1 0,15
B4 Fotokopi (25 x 35) 1 0,50
A4 Renkli Fotokopi (21 x 29) 1 0,50
A3 Renkli Fotokopi (29 x 42) 1 1,00

 

Bilgilerin kargo ile talep edilmesi durumunda, kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenecektir.

Ücret yatırıldıktan sonra dekont'un üzerine adınızı, soyadınızı ve resmi kurum yazısının tarih ve sayısını yazmayı unutmayınız.

 

Mikro veri kullanımının ücretlendirilmesi ile ilgili olarak "Mikro Veri" bölümünü inceleyiniz.