"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Yasal Uyarı

 • İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler.
 • TÜİK Başkanlığı, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistiki birimlerden, Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir.
 • TÜİK Başkanlığı, gerektiğinde verilen veri veya bilgilerin doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye, araştırma ve kontroller sonucu düzenlenecek belgelerle gerçek veri ve bilgiyi belirlemeye yetkilidir.
 • Elektronik ortamda tutulan bilgilere ilişkin belgeler, bu veri ve bilgilerin kesinleşip kullanıma açık hale gelmesine kadar saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir.
 • Kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlarına ilişkin ulusal kayıt sistemlerini Başkanlığın belirlediği standartlarda oluşturmak, güncellemek ve Başkanlığın istatistik amaçlı kullanımına açmakla yükümlüdür.
 • TÜİK tarafından derlenen istatistiki bilgiler, kullanıma açılmadan önce herhangi bir şahsa veya makama verilemez.

Web sitesini yayımlayan, "Türkiye İstatistik Kurumu"dur.

 • TÜİK web sitesi, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. İnternet sitemizden, yayınlarımızdan veya veri tabanlarımızdan elde edilen verilerin, kaynak gösterilmek suretiyle herhangi bir izine gerek duymaksızın yeniden kullanımı mümkündür.
 • Sitede yayımlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, güvenirliği ve tamlığı konusunda tüm titiz çalışmalara rağmen, olabilecek hatalardan TÜİK hiçbir taahhüt ve sorumluluk kabul etmez. Sitedeki bilgilerin yanlış kullanımı/yorumlanması sonucunda veya teknik nedenlerle siteye ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, TÜİK?e hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez.
 • TÜİK sitede yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.
 • Site içerisindeki bilgilerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak TÜİK tarafından yayımlanmakta olup, telif hakkı ve diğer her türlü hakkı TÜİK?e aittir. Siteden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, içeriği ve güncelliği TÜİK?i bağlamamaktadır.
 • Bu site Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Siteye zarar vermeyi amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi iletişimine veya yazılım kodlarına dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuken yasaklanmıştır.
 • Sistem ve buna bağlı ekipmanlar izlenmekte ve denetlenmektedir. Kullanıcılar kendilerine ait bilgilere erişilebileceğini ve gerektiğinde yetkili makamlara iletilebileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.