"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Kok Li Peng, Kurum Başkanımız Sn. Dr. Erhan Çetinkaya'ya Ziyarette Bulundu -


Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Kok Li Peng, Kurum Başkanımız Sn. Dr. Erhan Çetinkaya'ya Ziyarette Bulundu

Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng, 6 Haziran 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir.
Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Dış İlişkiler Daire Başkanı Betül Taşdemir, Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Berna Başaran ve Singapur Büyükelçiliği Birinci Katibi Jonathan Lim'in de katılım sağladığı ziyaret esnasında, Singapur Cumhuriyeti ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında istatistik alanında yeni iş birliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmede, dijital dönüşümün istatistiksel süreçlere entegrasyonuyla ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

Dış İlişkiler Daire Başkanlığının Kurumumuz adına önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi öngördüğü ikili iş birliği faaliyetlerine yönelik yeni vizyonu doğrultusunda, uzun yıllara dayalı ortak çalışmaların artırılması ve geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Kurumumuz arasında istatistik alanındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ortak bir kanaate varılmış ve ilerleyen süreçte iş birliği kapsamının geliştirilmesi için bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır.

Ziyaret, iki ülke arasındaki istatistiksel iş birliğinin derinleştirilmesi için önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.